نیوز گروپ افغانستان: تریبونی برای پناهجویان در برلین

Bleibistan
Foto: Katja Heinemann

مدت یک و نیم سال است که با نیوز گروپ افغانستان همکار هستم. نیوزگروپ افغانستان یک تشکل خودجوش از جوانان آلمانی و پناهجویان جوان افغان است که برای رساندن صدای پناهجویان افغان به دولت و جامعه آلمان، و همچنان برای احقاق حقوق برابر به پناهجویان افغان در آلمان به فعالیت آغاز کرده است. این گروه که شامل ۱۲ تن از جوانان پناهجوی افغان و همچنان شهروندان آلمانی میباشد، تلاش می کند تا با برگزاری برنامه های فرهنگی مانند نمایشگاه های عکس، پل ارتباطی میان پناهجویان افغان و جامعه میزبان باشد. در فیس بوک اطلاعیه یی از این گروه را دیدم که از برگزاری نمایشگاه صدا و تصویر خبر داده بود؛ و از علاقه مندان به عکاسی، و مهاجرینی که می خواهند تجربه مهاجرت شان را به صورت صوتی ثبت کنند درخواست شده بود تا در برگزاری این نمایشگاه همکاری کنند. برای همین وارد این گروه شدم.
یکی از بهترین فعالیت های نیوز گروپ افغانستان برگزاری نمایشگاهی از مجموعه اشتباهات اداره فدرال آلمان برای پناهجویان و مهاجرین در تصمیم گیری درخواست های پناهندگی پناهجویان افغان بود. این نمایشگاه در ماه اگست برگزار شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت. ایده برگزاری این نمایشگاه پس از آن به وجود آمد که ما در نیوزگروپ افغانستان متوجه شدیم که اداره فدرال آلمان برای پناهجویان و مهاجرین به اکثر درخواست های پناهندگی پناهجویان افغان بدون کدام دلیل موجه و قانع کننده جواب رد می دهد؛ از این رو تصمیم گرفتیم تا افرادی که از سوی این اداره پاسخ منفی گرفته اند را دعوت کنیم و با مطالعه نامه رد درخواست پناهندگی این پناهجویان مشکلاتی که در آنها وجود دارد را یادداشت نموده و در قالب یک نمایشگاه به نمایش بگذاریم.

‫‪Foto:‬‬ ‫‪Newsgroup‬‬ ‫‪Afghanistan‬‬
‫‪نیوز گروپ افغانستان‬

به طور مثال در نامه ردی یکی از پناهجویان افغان که ۱۷ سال سن داشت و به این دلیل از افغانستان فرار کرده بود که گروه طالبان سعی داشت تا وی را به صفوف جنگجویانش جذب کند،‌ آمده بود که این پناهجو می تواند به افغانستان برگردد و او را هیچ خطری تهدید نمی کند. در صورتی که بازهم طالبان خواستند وی را به عنوان یک جنگجو در صفوفشان جذب کنند او می تواند گریه کند و با زاری از طالبان بخواهد تا این کار را نکنند. این فقط یک نمونه از ده ها دلایل پوچی بود که اداره فدرال آلمان برای پناهجویان و مهاجرین برای رد کردن درخواست پناهندگی افغانها از آن استفاده کرده بود. نیوز گروپ افغانستان توانست در این نمایشگاه آنرا برجسته سازد و به محضر عموم به نمایش بگذارد.
در نیوز گروپ افغانستان تمام مواردی که به افغانستان و پناهجویان افغان ارتباط داشته باشد،‌ به ثبت رسیده، آرشیو می گردد. همکاران ما در این گروه از تظاهرات مختلفی که در برلین در حمایت از حقوق پناهجویان افغان برگزار شد عکاسی کرده اند. با مهاجرین افغان در برلین در مورد قضایای مختلف مصاحبه انجام داده اند و این مصاحبه ها در وب سایت نیوز گروپ افغانستان قرار گرفته است.

‫‪نیوز گروپ افغانستان‬
در نیوز گروپ افغانستان، افغانها و آلمانی ها مشترکا برنامه هایی را اجرا می کنند تا وضعیت پناهجویان افغان را به اذهان عامه بیاورد

یکی از هدف های عمده نیوزگروپ افغانستان رساندن صدای پناهجویان افغان به مردم و دولت آلمان و مبارزه برای گرفتن حق پناهندگی برای تمام مهاجران افغان می باشد. این گروه می خواهد به سیاستمداران آلمان این پیام را برساند که افغانستان آنگونه که آنها می گویند کشور امن نیست؛ بلکه افغانستان کشوری جنگ زده است و بازگشت دادن مهاجران به این کشور بازی با جان آنها می باشد.

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از علی احمد رضایی

بیسوادی در کشور من

در کشور من افغانستان افراد زیادی هستند که نمیتوانند آن چیزی را...
Read More