تابعیت آلمان با ۳۳ سوال

Foto: Juliane Metz
Foto: Juliane Metz

 

تقریبا چهار سال قبل در پایان کورس زبان و ادغام طبق مقرراتی که از طرف اداره فدرال برای مهاجرین برای این کورس ها تعیین شده است امتحان زندگی در آلمان یا همان آزمون تابعیت را با اخذ  ۳۲ نمره از مجموع ۳۳ نمره با موفقیت سپری کردم. موفقیت در این آزمون بدین معناست که آگاهی من از نظم قانونی، سیاسی، اجتماعی و شرایط زندگی در آلمان برای دریافت تابعیت آلمان کافی است. بدین ترتیب یک مانع برای دریافت تابعیت آلمان را پشت سر گذشتانده بودم و حال فقط باید ۸ سال صبر می کردم و آن ۲۵۵ یورو نیز که هزینه دریافت تابعیت آلمان است را آماده می کردم.

آزمون تابعیت آلمان در سپتامبر سال ۲۰۰۸ به وجود آمد و از آن زمان تاکنون هر کسی که خواهان دریافت تابعیت آلمان است باید این آزمون را که دارای ۳۳ سوال می باشد پشت سر بگذراند. هر داوطلب تابعیت  آلمان  باید برای با موفقیت سپری کردن این آزمون به ۱۷ سوال از مجموع ۳۳ سوال درست پاسخ بگویید.

از همان ابتدا برایم این موضوع سوال برانگیز بود که آیا واقعا یک آزمونی که فقط داری ۳۳ سوال است، اثبات کننده این است که شخص مقید به نظم قانونی و اجتماعی این کشور می باشد؛ خود را خوب در جامعه ادغام کرده و برای دریافت تابعیت آلمان آماده است. آیا خود آلمانی ها می توانند سوالات این آزمون را بدون اشتباه پاسخ بگویند؟

آلمانیها در آزمون تابعیت

برای پاسخ گفتن به این سوالات در تحریریه مجله تصمیم گرفته شد، در یک مصاحبه خیابانی ۵ سوال از مجموع سوالات آزمون را از آلمانی ها بپرسیم تا ببینیم که پاسخ آنها به این سوالات چگونه است. در صورتی که فردی نتوانست به سه سوال از پنج سوال پرسیده شده پاسخ درست دهد به کشور پدر بزرگ و مادربزرگش اخراج می شود. البته اخراج به کشور پدربزرگ یا مادربزرگ شوخی بیش نیست چون هییت تحریریه مجله دروازه فرهنگ مانند توماس دی مازیر وزیر داخله آلمان فدرال شخصی که با سیاست اخراج اجباری اش در حال حاضر زندگی، پناهجویان افغانستان را به بازی گرفته است هیچگاهی طرفدار اخراج پناهجویان نیست.

برای اخذ این آزمون از آلمانی ها جشنواره بین فرهنگی منطقه اشتگلیتز-تسلیندورف را انتخاب کردیم تا بتوانیم از تعداد بیشتر افراد سوالات را بپرسیم اما متاسفانه در روز جشنواره هوا شدیداً بارانی بود و برای همین نتوانستیم آزمون را از بیشتر از  شش آلمانی اخذ کنیم. ۵ تن از این شش نفر توانستند به سه سوال از پنج سوال درست پاسخ بگویند. فقط یک تن از این آلمانی ها نتوانست امتحان را موفقانه سپری کند و فقط به دو سوال پاسخ صحیح داد. تنها یک پلیس که در محل جشنواره بود توانست به تمام ۵ سوال پاسخ درست بدهد. آخرین فردی که آزمون را از او اخذ کردیم یک پناهجوی ایرانی بود که از یک و نیم سال بدین سو در آلمان زندگی می کرد. وی توانست به چهار سوال از پنج سوال پاسخ درست دهد و بدین ترتیب نتیجه بهتر از کاندیدان آلمانی آزمون بدست آورد.

موضوع قابل توجه اینکه در میان سوالات آزمون تابعیت آلمان یک سوال وجود دارد که در روز مصاحبه خیابانی هیچ کس  از کاندیدان ما نتوانستند به آن پاسخ درست بدهند. سوال شماره ۲۲۰: روز ۲۷ ژانویه در آلمان یک روز رسمی برای یادبود  یک واقعه است. این روز یادآور کدام واقعه می باشد؟ پاسخ درست این سوال اینگونه است: ۲۷ ژانویه یادبود قربانیان نازی ها در آلمان است. اردوگاه کار اجباری آشویتس نازی ها که در آن طی ۱۰ سال بیش از یک میلیون انسان به قتل رسیدند در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵ توسط سربازان اتحاد جماهیر شوروی آزاد  شد.

موانع برای تابعیت آلمانی

اخذ آزمون تابعیت از آلمانی ها به ما این را نشان داد که آلمانی های اصیل نیز بعضا نمی توانند از سد این آزمون بگذرند. و پاسخ درست دادن یا ندادن به سوالات این آزمون دال بر این نیست که شخص تابع نظم قانونی و اجتماعی این کشور است

اما این آزمون تنها مانع برای دست یافتن به تابعیت آلمان نیست. توانایی عالی صحبت به زبان آلمانی از لازمه های گرفتن تابعیت آلمان است. همچنان فرد متقاضی تابعیت آلمان باید حداقل ۸ سال در آلمان زندگی کرده باشد تا بتواند تابعیت این کشور را بدست بیاورد و در این مدت نباید کاری خلاف قانون انجام داده باشد. البته استثنا برای کسانی که به صورت عالی خود را در جامعه آلمان ادغام کرده باشند، وجود دارد و این افراد می توانند بعد از شش سال درخواست تابعیت بدهند. از سوی دیگر توانایی تامین مخارج زندگی نیز از لازمه های گرفتن تابعیت آلمان است و شخص متقاضی نباید وابسته به کمک های  مالی دولتی باشد.

در این میان شاید من بتوانم از این استثنا کوتاه شدن زمان اقامت از ۸ سال به ۶ سال استفاده کرده و سال آینده درخواست تابعیت آلمان را بدهم. البته در صورتی که ادارات آلمانی مرا شامل این استثنا بدانند

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از مرتضی رحیمی

من یک افغانم!

من یک افغانمِ، انسانی از نسل جنگ و زاده‌ در میان نفیر...
Read More