چگونه شامل یک دوره حرفه آموزی شوم؟

Raha macht eine duale Berufsausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Mit Hilfe eines Stoffkrokodils lernen Kindern das richtige Zähneputzen. Foto: Diana Juneck

مهاجرین جوان اکثراً در خانه جدیدشان آلمان علاقمندی ویژه ای به آموختن یک حرفه دارند. از راه های خوب آموختن یک حرفه، آموزش حرفه دوگانه یا آموزش شرکتی که به زبان عامیانه به آن “دوره آموزش حرفه” می گویند. افرادی که شامل یک دوره آموزش حرفه شده اند نیز کارآموز می گویند.
دوره آموزش حرفه دوگانه چیست؟
ویژگی دوره حرفه آموزی دوگانه اینست که در آن کارآموز حرفه را هم در مدرسه و هم در شرکت می آموزد. کارآموز در مدرسه دروس نظری را می آموزد و این آموخته ها در مدرسه را در شرکت به کار می بندد. با این ترکیب نظری و عملی کارآموزها هم دانش تخصصی بدست میآورند و هم همزمان تجربۀ کاری حاصل میکنند. در حالیکه در آموزش یک گانه، یعنی آموزش قدیمی که تنها در مدرسه نجام می شد، حرفه تنها در مدرسه یا در یک اکادمی تخصصی آموخته میشد.
آموزش دوگانۀ حرفه از دو تا سه و نیم سال طول می کشد. در این نوع از دوره آموزشی، اکثراً یک یا دو روز در هفته درس در مدرسه برگزار میشود و متباقی روزها را کارآموز در شرکت به کار عملی سپری میکند. اما یک تعداد دیگر از دوره های آموزشی حرفه وجود دارند که در آنها دروس به صورت بلوک برگزار میشود. به این معنا که چند هفته بصورت مکمل در مدرسه و چند هفته دیگر به طور پیهم در شرکت سپری میشود.
در طی دوره آموزش حرفه، یک کارآموز حقوق نیز می گیرد. حقوق میانگین یک کارآموز تقریباً نزدیک به ۷۹۵ یورو به صورت ناخالص میباشد. این که واقعاً معاش یک کارآموز چقدر است بسیار متنوع است و به عواملی چون کارآموز در کدام ساحۀ شغلی و در کدام ایالت دوره حرفه آموزی را میگذراند، بستگی دارد. در آلمان زیاد تر از ۳۰۰ شغل دارای دوره های حرفه آموزی می باشند. این تعدد شغل ها انتخاب را سخت میکند.
شرایط مورد نیاز برای آغاز یک دوره حرفه آموزی
اکثر شرکت ها میخواهند تا کارآموزهایشان فارغ التحصیل مدرسه باشند. اما قانون برای اکثر حرفه ها و دوره های حرفه آموزی کدام سند فارغ التحصیلی را معیار قرار نداده است. به این معنا که، بدون سند فارغ التحصیلی نیز میتوان یک دوره حرفه آموزی را انجام داد. این در صورتی است که یک شرکت را پیدا کنی که حاضر به پذیرفتنت به عنوان کارآموز باشد. با داشتن مدرک فارغ التحصیلی شانش بدست آوردن یک دوره حرفه آموزی بیشتر است. اگر میدانی که علاقمند کدام حرفه هستی، باید از قبل تحقیق نمایی که شرکت های ارایه کننده دوره های آموزشی در حرفه مورد علاقه ات چه سطح از مدرک تحصیلی را نیاز دارد. پاسخ به این سوال را می توان در سایت انترنتی “بیروفس نت” ادارۀ کار* دریافت و یا در یک مرکز مشاوره بدست آورد. در کنار آن، بصورت ایده آل باید مهارت زبان آلمانی تان به سطح بی۱ و یا بهتر از آن بی۲ باشد. مهارت زبانی خوب بسیار مهم است چون دروس در کلاس مدرسه را در مدت زمان حرفه آموزی باید خوب درک کرده بتوانی.
چگونه شامل یک دورۀ آموزشی حرفه یی می شوم؟
در آلمان معمول است که شخص باید درخواستی خود را به شرکت هایی که می خواهد در آن دوره کارآموزی را انجام دهد کند، ارایه کند. درخواستی شامل یک رزومه و یک تقاضای استخدام میباشد. همچنان اسناد تحصیلی و سایر مدارکی که برای این دوره آموزش حرفه مهم هستند باید ضمیمۀ درخواست گردد.
چند قاعده کلی وجود دارد که در تنظیم درخواستی باید در نظر گرفته شوند. به همین خاطر مهم است که در تنظیم درخواستی، مشوره یک متخصص را بگیری تا درخواستی ات به صورت ایده آل تنظیم شود. پس از آنکه شرکتی پیدا گردد که حاضر به استخدام فرد متقاضی باشد،شرکت با این شخص قرارداد دوره حرفه آموزی را امضا میکند. فرد متقاضی با داشتن یک قرارداد امضا شده دوره حرفه آموزی، میتواند خود را در مدارس فنی حرفه ای ثبت نام کرده و دوره آموزش دوگانه حرفه را آغاز کند.

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German) العربية (Arabic)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از امینه رایان

چگونه وارد دانشگاه شویم؟

برای تحصیل در آلمان و یا به پایان رساندن رشته تحصیلی در...
Read More