!ظاهر آزاد؛ باطن بسته به زنجیر

Foto: Diana Juneck

 

کنجکاو بودم و خیلی دلم می خواست بدانم واقعیت با چیزهایی که من از آلمان شنیدم چی فرقی دارد. انگار هر چی بیشتر میفهمم
.بیشتر گیج میشوم
فکر می کردم آلمان خیلی باید مدرن باشد؛ پر از ساختمان های بلند، شهرهای بزرگ، لوازم، امکانات، تجهیزات و خیلی چیزهای دیگر! ولی با کشورم ایران فرق خاصی نداشت و اندک فرقهایی هم که وجود داشت چندان
.قابل توجه نبودند
اما آدمها فرقشان بیشتر هستند. نه زبانشان را میفهمم و نه از کارهایشان سر در میآورم. حتی از احساساتشان هم چیزی نمیفهمیدم. بعضی وقتها که فکر میکردم فهمیدم، کمی
.بعدش به این نتیجه میرسیدم که اشتباه کردم
کی هستند این آدمها؟
اکثر آلمانی هایی که تا حالا آنها را ملاقات کردم خیلی رک و صریح بودند. خیلی علاقه مند به شنیدن سرگذشت پناهجویان هستند و نسبت به آن کنجکاو. ابراز احساسات و همدردی می کنند و به حرفهایت گوش میکنند. همیشه از خودم می پرسم: اینها کی هستند؟ از کجا و چرا میآیند؟ چرا میخواهند کمک کنند؟ و چرا این قدر برای برقراری ارتباط با ما تلاش میکنند؟
خیلی برایشان مهم است که زبان یاد بگیرم و همیشه تاکید به این موضوع دارند و تشویق میکنند. تقریباً هر روز در کمپ کلاس زبان برگزار میشد. آلمانی ها داوطلبانه در حالی که فرزندانشان را نیز تنها می گذاشتند، می آمدند و هفته چند روز به ما زبان یاد می
.دادند
زمان میگذشت و همچنان به این می اندیشیدم که تعداد سوالهای ایجاد شده در ذهنم از تعداد کلمات زبان آلمانی که باید یاد بگیرم بیشتر هستند. هرروز، هر ساعت، هر اتفاق و هر ارتباط برایم یک تجربه جدید بود. تجربیاتی که حتی نمیدانستم چطور تعبیرشان کنم و چه
.درس یا نتیجهای از آنها بگیرم
زنان با موهای خوشرنگ
اوایل ورودم به آلمان فکر میکردم وارد صفحه تلویزیون شدم. اولین بار است که این همه زن را بدون حجاب در خیابان میبینم. خیلی به چشمم میآیند طوری که فکر میکنم
.همهشان فقط از جلو چشم من رد می شوند
زنانی با رنگ و مدلهای مختلف مو: موهای بلند، یکدست، یکرنگ و البته خوشرنگ! اینقدر برایم خوشایند هستند که ناخودآگاه من را غرق خودشان میکنند و با خود میبرند. تازه کشف کردم که دلم برای دختران با موهای
.زیبا در کشور خودم تنگ شده است
این همه تنوع در رنگ مو را برای اولین بار است که میبینیم. در بعضی مورد کاملاً مشخص است که رنگ طبیعی و رنگ نشده است ولی خیلی وقتها تشخیص همین هم سخت است. اما چطور باید بفهمم که این موی خوش رنگ، طبیعی است و یا رنگ شده؟ فقط توجه کردن به ریشه مو میتواند
.بعضاً آدم را به جواب این سوال برساند
!در آزادی – بدون آزادی
اینجا آزادی است. چیزی که ما نداشتیم. واقعاً آزادی به معنی واقعی آنرا میتوان اینجا تجربه کرد. آزادی اجتماعی، اخلاقی و حتی قانونی! اما انگار فایدهیی نداشت. این آزادیها برای یک جامعه و فرهنگ دیگر هستند نه برای
!من
این آزادیها برای کسانی است که واقعاً آزاد هستند نه از کسانی که زندانهایشان را با خودشان به دوش میکشند. زنجیرهایی از جنس احساس گناه، ترسی نامرئی ولی سنگین و قفل هایی که مادامالعمر ضمانت شده
.هستند
ما به فرهنگ و گذشته خود به زنجیر کشیده شدهایم و تا زمانی که گذشته را بخاطر میآوریم و فرهنگی را که به آن تعلق داریم را به یاد میآوریم، بسته به این زنجیرها هستیم و این آزادیها به ما تعلق نمیگیرند. باید خود
.را از این زنجیرها برهانیم

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از مانا هماهنگ

خدا و دنیا!

اگر بخواهم خدایی را متصور شوم و کمی هم زبانی این خدا...
Read More