کلاس خوش آمدید چیست و روند تحصیل بعد از آن چگونه ادامه می یابد؟ / انواع مدارک تحصیلی

‫‪Foto:‬‬ ‫‪Diana‬‬ ‫‪Juneck‬‬
‫‪Foto:‬‬ ‫‪Diana‬‬ ‫‪Juneck‬‬

 

نویسنده: شروک حمزه

من شروک هستم و از یک سال به اینسو در برلین سکونت دارم. از اپریل 2016 به دبیرستان اشتگلیتستسهلندورف میروم. در برلین برای دانش آموزانی که کمتر آلمانی می دانند، کلاس های خوش آمدید برگزار می
.گردد

کلاس خوشآمدید چیست؟

کلاس خوشآمدید در ابتدا مانند یک کلاس زبان آلمانی است که در آن ما در شش ماه نخست تنها زبان آلمانی آموختیم و بعد از شش ماه مضامین دیگر مانند ریاضی و انگلیسی نیز اضافه شد. در مضامینی چون موسیقی، هنر و یا ورزش دانش آموزان کلاس خوش آمدید با آلمانی ها در یک کلاس هستند. درصورتی که زبان آلمانی دانش آموزان کلاس خوش آمدید خوب شد، آنها می توانند در مضامین ریاضی و شیمی نیز در کلاس های عادی شرکت کنند. اما شرکت در کلاس های منظم محدود است و دانش آموزان کلاس های خوش آمدید فقط در یک تعداد ساعات درسی مشخص شده و محدود می توانند در
.کلاس های عادی شرکت کنند

‫‪Foto:‬‬ ‫‪Diana‬‬ ‫‪Juneck‬‬
عکس: دیانا جونک‬‬

Was passt am besten zu mir?

ما در کلاس خوشآمدید یک تعداد کارگاه های آموزشی را مشترکاً با دانش آموزان آلمانی انجام داده ایم تا بدین ترتیب ادغام سازی دانش آموزان کلاس خوشآمدید تقویت بخشیده شودبه طور مثل یک کارگاه آموزشی در مورد سیستم آموزشی آلمان را مشترکاً با دانش
.آموزان آلمانی گذراندیم

پس از یکسال دانش آموزان کلاس خوشآمدید اکثراً زبان آلمانی را تا درجۀ آ۲ یاد میگیرند. بعضی کلاسهای خوش آمدید تا دو سال دوام می کنند. در آنصورت اکثر دانش .آموزان در زبان آلمانی به درجات ب۱ یا ب۲ می رسند

بعد از پایان کلاس خوشآمدید، برای دانش آموزان این کلاسها چهار راه مختلف برای ادامه تحصیل وجود دارد: آنها می توانند وارد کلاس های منظم یک مدرسه ثانوی یکپارچه شوند و یا وارد یک گیمنازیوم شوند. وارد گیمنازیوم فقط دانش آموزانی شده میتوانند که دارای نمرات خیلی عالی باشند. در مدرسه ثانوی یکپارچه نیز دانش آموزان می توانند امتحان نهایی مدرسه یا آبیتور را سپری کنند با این تفاوت که آبیتور در گیمنازیوم دو سال و در مدرسه متوسطه سه
.سال طول می کشد

همچنان دانش آموزان می توانند در یک مدرسه فنی حرفه ای  یا کوتاه (اواسز) بروند. آنها در در یک مدرسه فنی حرفهای میتوانند در دوره های بیکول یا ایبآ که در ادامۀ مقاله توضیح داده خواهد شد  شرکت کنند. در این دوره های آموزشی دانش آموزان برای آموختن یک شغل آماده می شوند.

نویسنده: آمینه رایان

تعلیمات فنی (ب.ب.ر) و درجه وسیع
(تعلیمات فنی (ای.ب.ب.ر

فارغ کلاس ۹ تعلیمات فنی یا (ب.ب.ر) و یا درجه تعلیمات فنی وسیع یا (ای.ب.ب.ر): ب.ب.ر اولین درجۀ فارغ التحصیلی عمومی می باشد. با داشتن درجه ب.ب.ر می توان یک دورۀ آموزشی فنی حرفه یی یا “اوسبیلدونگ” را آغاز کرد. هرگاه کسی متوسط نمراتش بالاتر از ۳،۰ باشد، درجه ای.ب.ب.ر را بدست میآورد. با ای.ب.ب.ر میتوان یک دوره آموزشی فنی حرفه یی انجام داد و یا تحصیل
را ادامه دهد تا ام.اس.آ را به دست آورد.

مدرک فراغت از کلاس ۱۰ یا (ام.اس.آ):
با داشتن مدرک ام.اس.آ نسبت به ب.ب.ر شانس بهتری در پیدا کردن جایی برای گذراندن یک دوره آموزشی فنی و حرفه وجود دارد. اما کسی که می خواهد به تحصیلش در مدرسه ادامه دهد، می تواند بعد از ام.اس.آ امتحان نهایی آبیتور و یا امتحان نهایی تخصصی فخ آبیتور را بدهد.

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German) العربية (Arabic)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از امینه رایان

اطلاعات درباره دورۀ آموزشی آمادگی برای حرفه یا (BQL)

  اگر می‌خواهید یک دوره تحصیلی را در آلمان بگذرانید و یک...
Read More