با کانال کلتورتیوب، شانسی برای اخبار جعلی وجود ندارد

Foto: Thomas Luthmann

در این کانال، همکاران ما خاطره رحمانی به زبان فارسی و حارث المکداد به زبان عربی شما را از قوانین و مقررات جدید برلین در مورد کرونا مطلع می کنند.

ما با جمع آوری اطالعات به روز از منابع معتبر خبری و ارایه آن به زبان مادری شما، سعی می کنیم تا جلو نشر اخبار جعلی در مورد ویروس کرونا وسایر موضوعات را بگیریم.

 

 

 

 

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از هیات تحریریه

زیر پوست شهر – ایران رویاهای من!

مقاله دریافتی از: پرهام اعتماد در کشور من جنگ نیست، خبری هم...
Read More