پرنده مهاجر قلب من

Khatereh Rahmanai

با قلبی پر از اندوه اجازه میدم
بری به یه سرزمین دور
مقصدت آلمانه
با این حال من نگرانتم

از اطلاعات کامل و مفصلی که در مورد
اونجا به من گفته شده
روحیه مادرانه ام خوشحال میشه
مسلما که تو در آلمان باید مطمئن
و با خیال آسوده بتونی بخوابی

چه اتفاقی برات خواهد افتاد
اونجا تویه شهرهای غریب
چه طوری اونجا میشه از اول
دوستی های جدیدی رو از سر گرفت؟!

برات آرزوی آرامش میکنم
برای قلبت و روحت
و توان و نیرو برای روحیه ات
که بتونی از ایده آل های خودت دفاع کنی

و یه روزی!
تورا دوباره خواهم دید
و تو، تا اون موقع
دلت برای تهران تنگ میشه؟

رالف وولف

ترجمه : خاطره رحمانی

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از Gastbeitrag

مبارزه نقاش افغان برای به رسمیت شناخته شدن

،،نقاشی برایم فقط نقاشی نیست بلکه روزنه یست از امید و مسیری...
Read More