برای ساختن دنیای بهتر هیچ وقت دیر نیست

جنگ پديده‌ای است که همواره با خود اثرات و پیامدهای جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زيادی بر جوامع درگیر جنگ دارد. جنگ يكی از…

مصاحبه با کارگردان فیلم „تمارض یگانه نماینده سینمای ایران در بخش فوروم برلیناله

فیلم تمارض یگانه نماینده سینمای ایران در شصت و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم برلیناله بود. داستان این فیلم که در بخش فوروم اکران…