هیرو ، تسلط به روزمره‌گی در کهن‌ سالی

سمیه رسولی – ریتا سوبل  «کلمه HeRo به زبان کره‌یی به معنی باهم پیر شدن است و هدف از موسسه هیرو سرپرستی و حمایت…