ጸሓየይ

ጸሓየይ

 

ኣይሰከፊ ብምንብዐይ
ሓጎስ እንዳሉ ሓጎስ ዉሽጠይ
ብዝርንዝሕ ንብዓት ብጀለምታ
እግለጽ ዩ ጥርዚ ስሚዕት ባህታ።
ስለዚ …

ዝሓለፈ ኩሉ ተራኢኒ ኣብ ዓይነይ
ጻማ ረኪበሉ ሎሚ ፣
ተነባዕኩ ካብ ልበይ
ኣይትደፋነቂ ንስኪ
ሓጎስ እንዳእሉ ዚ ሓጎስ ዉሽጥይ።
ኣድማሳት ሰናጢቀ፣
ኣብ ህላዉነኪ ክነግስ
ንዓኪ ንምርካብ ተሓሪመዮ ድቃስ።
ዝያዳይ ክንደይ ድየ ሕሊፈ፧
ግደ ሓቂ …

ኣብቲ ፈለማስ ኣይተፈለጠንን
ወርሒ ኔራ ምስ ኮዋክብታ፣
ኣብ ዙርያይ ትቀዉም።
ወርሒ ዛ በሶሮ
ብልቃሕ ጸዳልኪ ናብራ ትነብሮ
ከምዛ ዘይ ኣክመስመሰት፣ ንግስቲ ክትመስል
ኣለኩልካ ከም ዘይ በለት ንመንፈሰይ ክጥብር
ብሰላሕታ ከይዳ ኣርሒቃ ዓዲ
ብደበና ተሳዒራ ብደበና ኖጋዲ።
ጸሓየይ ሓላል … !

እንተ ኣነ ሞ ኣብ ዉሽጠይ ብርሃንኪ ኣቀሚጠ
ኪኖ ዚ ጸሊም ደበና ዘሎኩሉ ጠሚተ
ተጋዒዘ ብትብዓት
ንፍርሐይ ዊሕጠ ከይ ኣዕረብኩ ንያት።
ህይወት ግዲ ኮመኡ ኮይና
ኣብዚ ምዉግሑ ዉን ኣብዚ መወዳእታ
እቲ ዘንበድበደ ዘኒቡ ከም ኣይሂ
ኣካላይ ኣንጀብጂቡ ሂቡኒ ንቀዝሒ
ከምዚ ኢለ የ ሓሊፈ
እነሀልኩልኪ ምሳኪ የዕሪፈ ።
ጸሓየይ … !

 

ቅሳነት ኣብራሃም

 

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

Tags from the story
More from Kesanet Abraham

ኣናህብ ዓድና

ዓቅሎም ወዲኦም፣ ምስ ሰኣኑ ትንፋስ ኣመራርሓ ንግስቲ ምስ ኮኖም ዘየደቅስ ንስለ ሓርነት!...
Read More