ሰብ

ሰብ

 

ልክዕ ከም ዕንባባ
ጠሚተን ይዕንተይ ዘይርብርባ
ዋሃቢት ጽቡቅ ስሚዕት
ናይ ዝተጎድአ መንፈስ መድሃኒት፣

ከም ናይ ንግሆ ጽሓይ
ፍሽክትኣ ተፈታዊ ሰማይ
ልባ ጽሩይ ከም ማይ ።

ፍትሓዊት ያ ኪኖ ንነብሳ ንሰብ
ሰብ ምካና ተግባራ ዩ ዝዛረብ ።

ቅሳነት ኣብራሃም ።

 

More from Kesanet Abraham

ፍቅሪ ይዓቢ

እንኮለና ሓደ ልብና ዝቃዶ ልበይን ልብክን ሓዊ ናተኣጎዶ ጸረ ፍቅርና ስሚዕትና ዝዓግት...
Read More