ሓይለይ

ሓይለይ

 

ጽላለይ
ጸግዒ ዉሽጠይ
ነባሪት ኣብ ልበይ
ዘየላ ሎሚ ምሳይ
ስደት ዝመንጠለኒ ጽሓይ።

ጽሙዋ ሕሱም ተባላዒ
ይገርፈኒ ሎ ይቀትለኒ
ንድሕሪት ይመልሰኒ
የዳፋንቀኒ ሎ የቁርረኒ

ምድረበዳ ዩ ዘለክዎ ቦታ
ስደት መቃብር ዩ፡ካብ ሂወትካ ኣዉጺኡ
ተዓዛቢ ዝገብር
ሰላምካ ዓጽዩ ፡ ኣብ ስክፍታ ዘንብር።

ሓይለይ ወ ዛ ሓላይት
ልባን ኣፋን ሓደ ተኣማኒት
ጽሪቲ ብግብርን ዘረባን
ጽፍፍቲ መንፈሳ ዉሽጣን ደጊኣን።

ኣነ ከኣ ኣብዚ መቃብር ኮይነ
ምርጫ ዘይብለይ ፡ከፈተኩ ክፈትዎ
ይትክዝ ይገይሽ ብሓሳብ
ሓይለይ ናብ ዘላቶ።

ስደተይ ከብቅዕ
ሰላመይ ክመጽእ
ይቃለስ ወ! ከም ብረት ብብርዐይ
ዘይንምቅታል፡ንምድሓን ይጠርዕ
ኣብ ጽሑፋተይ ይነብዕ
ሰላም ይጽዉዕ።

ቕሳነት ኣብራሃም

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

More from Kesanet Abraham

ኣናህብ ዓድና

ዓቅሎም ወዲኦም፣ ምስ ሰኣኑ ትንፋስ ኣመራርሓ ንግስቲ ምስ ኮኖም ዘየደቅስ ንስለ ሓርነት!...
Read More