ኣናህብ ዓድና

Foto: Heidi Kröger

ዓቅሎም ወዲኦም፣ ምስ ሰኣኑ ትንፋስ
ኣመራርሓ ንግስቲ ምስ ኮኖም ዘየደቅስ
ንስለ ሓርነት!
ሕቆኦም ሂቦም ንዓዶም
ጠፊኦም እግሮም ናብ ዝመርሖም።

ዘይ ከም ኣበጋግስኦም ግን፣ ናወሓዱ ሓሊፎሞ ሳህራ
ንህብዶ ብምድረበዳ!

ኣናህብ ዓድና ዞም መሳኪን
መሬቶም ኮሎ ልሙዕ
ጸጋ ዓዶም ከሎ ብዙሕ
ወፊሮም ማእሪሮም ከይበልዑ
እምነቶም ቐታሊኦም ብእምነቶም ይግድዑ።

ኣናህብ ዓድና ደቂ ባሕሪ
ኣብ ባሕሪ ዳማቶም ጠፊኦም ብስድሪ።

እቶም ውጻእ ማዓት ፣ ካብቶም ብዙሓት
ድሕሪ ብዙሕ ከርተት፣ ንምርካብ ሓርነት
መዕረፊ ረኪቦም እንበር መዓስ ደቂሶም
ከብዶም እንበር መንፈሶም መዓስ ጸጊቦም

ስደቶም ኣሕጺሩ ሰላም ይፍጠረሎም።

Tags from the story
More from Kesanet Abraham

ኣብ ገምምገም ት ቀላይ

    ባህታ ዝፈጥር ንፋስ ፍሽ ፍሽ ክብል ምስ ማይ ክገማጠል ኣነ...
Read More