ወትሃደር ፍቅሪ

ሓላዊ ሓቂ
ማዕተቡ ፍትሒ
ወተሃደር ፍቅሪ!

ሓሶት ሱር ዘይብላ
ጨናፍር ኣብቂላ
ግርህናና በበሊዓ
ኣብ ትሰብሓሉ ዘላ።

ወተሃደር ፍቅሪ ሕልና ቅናቱ
ናብ ትማሊ ገይሹ ጽባሕ ንከማዕዱ
ሓቂ ንከይጠፍእ ሓሶት ተጎልቢቡ።

ወተሃደር ፍቅሪ እሙን ኣገልጋሊ
ክገልጾ ንሓቂ ለይቲ ከይበለ ቀትሪ
ቑሪዩ ከይበለ ዛሕሊ
ምቖት ዩ ከይበለ ሓዊ
ይጽዕር ኣሎ፡
ከም ካብ ሓሰር  እክሊ ይፈሊ
ወትሃደር ፍቕሪ።

 

ቕሳነት ኣብራሃም

Tags from the story
, , , ,
More from Kesanet Abraham

ሰብ

ሰብ   ልክዕ ከም ዕንባባ ጠሚተን ይዕንተይ ዘይርብርባ ዋሃቢት ጽቡቅ ስሚዕት ናይ...
Read More