ወትሃደር ፍቅሪ

ሓላዊ ሓቂ
ማዕተቡ ፍትሒ
ወተሃደር ፍቅሪ!

ሓሶት ሱር ዘይብላ
ጨናፍር ኣብቂላ
ግርህናና በበሊዓ
ኣብ ትሰብሓሉ ዘላ።

ወተሃደር ፍቅሪ ሕልና ቅናቱ
ናብ ትማሊ ገይሹ ጽባሕ ንከማዕዱ
ሓቂ ንከይጠፍእ ሓሶት ተጎልቢቡ።

ወተሃደር ፍቅሪ እሙን ኣገልጋሊ
ክገልጾ ንሓቂ ለይቲ ከይበለ ቀትሪ
ቑሪዩ ከይበለ ዛሕሊ
ምቖት ከይበለ ሓዊ
ይጽዕር ኣሎ፡
ከም ካብ ሓሰር  እክሊ ይፈሊ
ወትሃደር ፍቕሪ።

 

ቕሳነት ኣብራሃም

 

Tags from the story
, , ,
More from Kesanet Abraham

ጸሓየይ

ጸሓየይ   ኣይሰከፊ ብምንብዐይ ሓጎስ እንዳሉ ሓጎስ ዉሽጠይ ብዝርንዝሕ ንብዓት ብጀለምታ እግለጽ...
Read More