ተፋትሒ ኣስመራ

ቃል ኪዳን
ካብዘይ ሃሎዎ ትርጉም
ሕልምኪ ሰሪቆም
ናተግበሩ ሕልሞም
ተፋትሒ ኣስመራ!
ንሶም ኣይናትክን ኢዮም።

ይነቅነቅ ድምጽኪ!
ክሳብ ምዓስ ምዕባስ
ደረት ኣሎዎ ምዕጋስ
ኣስመራ ብዓልቲ ዓቅሊ
ክሳብ ሞኣስ ጸርክዮም ክትነብሪ

ኣስመራ ሕያወይቲ ኣደ
ዘዝወልድክዮ ናተሰደ

ከመይ ትኽእልዮ
ንቑርን ጽምዋን?
ከመይ ትክእልዮ
ብዘይ ደቅካ ምንባር?
እንታይ ሕማም ንኩሉ ምቅባል።

ኡይ በሊ! ቃንዛኪ ይስምዓዮ ኣድማስ
ሰላም ኣብዘይ ብሉ እንታይ ኣድለየ ድቃስ።

እንበር ደቅኪ ደኣ ናፍቆት ሓሊፍዎም
ምዝካርኪ ቃንዛ እናኮኖም፥
ናትና እንዳበሉ ናቶም ስለ ዘይኮንክዮም
ኣሎዉ ተስፋ ይጽንቅቁ።

ተወዲእዎም ዓቅሊ
ብዓቅልኪ ይድነቁ።

 

 

ቕሳነት ኣብራሃም

 

More from Kesanet Abraham

ደብዳበ  ልቢ።

ደብዳበ ልቢ። ኣብ ዚ ሓዊ ፍቅሪ  ኣይብለክን ኢየ፥ ተቓጸሊ ምሳይ ምርጫኪ ይኩን ምርጫይ ...
Read More