ደብዳበ  ልቢ።

ደብዳበ ልቢ።
ኣብ  ሓዊ ፍቅሪ 
ኣይብለክን ኢየ፥ ተቓጸሊ ምሳይ

ምርጫኪ ይኩን ምርጫይ 
ኢለ ንኽጥዕመኒ ንዓይ።

ግን  ከኣ ይትምነ ክትኮንኒ፥
መሳጉምቲ እግሪ 

መማቕልቲ ናብራ
መባልዕቲ ፍቅሪ 
ምርጫኪ ተኮይኑስ 
ኣብ ልበይ ቦታኪ።

ኣንቲ ዑፍ በረካ 
ኣንቲ ዑንቂ ባሕሪ 
ልብይ ንዓኪ ዝሓሪ።

 

ቕሳነት ኣብራሃም

Tags from the story
, , ,
More from Kesanet Abraham

ፍቅሪ ይዓቢ

እንኮለና ሓደ ልብና ዝቃዶ ልበይን ልብክን ሓዊ ናተኣጎዶ ጸረ ፍቅርና ስሚዕትና ዝዓግት...
Read More