ንጽጽር

 

 

ንዓክን ንጸሓይን
መን ክን ክም ክን ተምዉቅ?
ናይ መን ብርሃን ይደምቅ?

ንምርግጋጽ…..
ሓቲተያ ንነብሰይ
መልሲ ክትረክለይ

ጽሓይ እታ ንግስቲ ሰማይ
ሓይሊ ብርሃና ዘይብሉ ካልኣይ
ምካኑ ፈሊጠስ ሰጋእ ኢለ
ከየታልለኪ ነብሰይ ኣታሊለ

ግን ከኣ…….
ብርሃን ጸሓይ እንትርፎ ንደገይ
ምስ ኣረጋገጽኩ ከምዘይ ብጽሖ ዉሽጠይ
ስለ ዝፈላለ ዉን መንፈስን ስጋን
ባዕለይ ንባኦለይ መስኪረ
ንስኪ ምካንኪ ምቆት ናይዚ ዉሽጠይ
ብርሃን ናይ መንፈሰይ።

ቅሳነት ኣብራሃም

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

Tags from the story
More from Kesanet Abraham

ሰብን ተፈጥሮን

ብስሚዒት ርድኢት ክዉረር ህወት መልክዓ ትቅይር። ኣብዑር ክባኣሱ ሳዕሪ ይህሰ ይዕምጠቅ ይርገጽ...
Read More