آیا جان همه انسان ها به یک اندازه مهم است ؟

کشته شدن یک آمریکایی سیاهپوست در پی اعمال خشونت پلیس در شهر مینیاپولیس امریکا، موج بزرگ اعتراضات ضدنژادپرستی را در امریکا و جهان بوجود…

وضعیت بحرانی! ایران در تقابل با کم آبی و سیل

بیست سال قبل بود که می‌توانستم شامگاهان همراه با خانواده‌ها، زوج‌های عاشق و جوانان در رودخانه زاینده‌رود در اصفهان، در ۵۰۰ کیلومتری جنوب تهران،…