سپتامبر, 2018

قدرت اعتماد به نفس برای آینده موفق!

نویسنده

به دنیا می‌آییم تا زندگی کنیم اما انتخاب جایی که برای زندگی کردن به این دنیا می‌آیم هرگز به دست ما انسان‌ها نیست. این…

من یک افغانم!

نویسنده

من یک افغانمِ، انسانی از نسل جنگ و زاده‌ در میان نفیر گلوله‌ها! لالایی شب‌های کودکانه من صدای انفجار بود و بانگ صبحگاهی‌‌ ام،…

در انتظار پیوستن به آغوش گرم خانواده

نویسنده

تنها جایی که آدم می‌تواند دور از هر گونه استرس و دغدغه روزمره زندگی نماید، کانون گرم خانواده است. آغوش پدر و مادر اولین…