آیا جان همه انسان ها به یک اندازه مهم است ؟

Mit zweierlei Maß messen: Wert und Würde des Menschen. Grafik: Nawab Ali Abuzari

کشته شدن یک آمریکایی سیاهپوست در پی اعمال خشونت پلیس در شهر مینیاپولیس امریکا، موج بزرگ اعتراضات ضدنژادپرستی
را در امریکا و جهان بوجود آورد. بسیاریها با رفتن به خیابانها و یا نشر پستهای اعتراضی درصفحات مجازی شان در شبک
اجتماعی به این حرکت نژادپرستانه پلیس امریکا اعتراض نمودند. این یک صدایی و توجه جهانی به کشته شدن یک انسان، حرکتی
.بسیار امیدوار کننده در جهان امروز ما است
اگر انسانی یا حتی دیگر موجود زنده ای با ظلم و نابرابری لطمهای ببیند، تلخ و ناراحت کننده است. ظلم، ظلم است و تفاوتی ندارد
که در کجای دنیا اتفاق افتاده باشد. در همه جا زشت و ناپسند هست و در همه جا باید مجازات یکسانی برای ظالمان باشد. ولی خیلی
وقتها واکنش مشابهی با ظلم ها نمیبینم، اگر اتفاقی در جهان اول رخ بدهد، با واکنشهای فراوان مواجه میشود. ولی اگر ظلم و
.ستمی در جهان سوم صورت گیرد، با چنین واکنشهایی همراه نمیشود
سوالی که در ذهن من ایجاد شد، این است که چرا مرگ یک نفر اینقدر واکنش و هم دردی به همراه داشت، اما مرگ دهها و صدها
انسان دیگر در نقطهای دیگر از جهان، با هیچ عکس العملی مواجه نگردید؟
ده روز قبل از کشته شدن جورج فلوید امریکایی، گروه تروریستی طالبان در کابل پایتخت افغانستان به یک زایشگاه حمله کردند و
.بیش از ٢٠ انسان ,شامل کادر درمان، مادران و نوزادان را به قتل رسانده و بیش از ٢٠ تن دیگر را زخمی کردند
بر طبق ماده ٣۵ کنوانسیون ژنو، حمله به بیمارستانها، کادر درمان و همچنان غیرنظامیان در مناطق جنگی، جنایت جنگی بوده و
عاملان آن باید در دادگاههای بینالمللی محاکمه شوند. این کنوانسیون و همچنان سایر اعلامیههای جهانی حقوق بشری، طرفین منازعه
.در مناطق جنگی را ملزم به حفظ جان غیرنظامیان نموده اند
این در حالی است که این جنایت بشری در افغانستان هیچ واکنشی را در پی نداشت و صدای اعتراضی علیه این عمل تروریستی
.توسط نهادهای فعال حقوق بشری بلند نشد
همچنان چندی قبل تعدادی پناهجوی افغان که به صورت غیرقانونی قصد وارد شدن به خاک ایران را داشتند، توسط مرزبانان ایرانی
در دریا غرق شدند و هم چنان خودرو حامل یک عده دیگر، به آتش کشیده شد که باعث زنده در آتش سوختن تعدادی از این مهاجران
گردید. کشورهای دیگر و جامعه بینالمللی در برابر این عمل غیرانسانی نیز سکوت کردند و هرگزواکنشی علیه آن دیده نشد. البته هر
چند در افغانستان نظیر این اتفاقات کم نیستند و در سالیان گذشته و حال و حتی شاید در آینده نیز چنین حوادثی رخ دهد، ولی
موضوعی که سوال برانگیز و ناراحت کننده می باشد، این است که آیا جان تمام انسانها در تمام نقاط دنیا به یک اندازه ارزش دارد
و مهم است؟
اگر جواب این سوال مثبت است، پس چرا کسی در مورد این همه جنایات آشکاری که در افغانستان رخ میدهند، واکنشی نشان
نمیدهد؟
ُ البته کشته شدن جرج فلوید در امریکا بسیار وحشتناک و دردآور بود و صد البته نوعدوستی و همدردی دیگر انسانها در هر جای این
کره خاکی تسکین دهنده این درد است، اما با این حال اینکه چرا مردم دنیا فقط به بعضی مسائل واکنش نشان داده، ابراز همدردی
.میکنند، قابل فهم و درک نیست
جالب است که با وجود تمام جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میدهند، نه تنها آنها تا به حال محاکمه نشدهاند، بلکه به آنها فرصت
!مذاکره، امتیاز و درخواست صلح نیز داده میشود
طبق قوانین قبول شده بینالمللی باید با جنایتکاران که طالبان نیز شامل آن است، برخورد قانونی شده و مجازات شوند، ولی در واقع
.علیه جنایتهای این گروه تروریستی هیچ واکنشی صورت نمیگیرد
پس من میخواهم نوشتهام را با طرح دوباره این سوال به اتمام برسانم که آیا واقعا جان تمام انسانها در این کره خاکی به یک اندازه
مهم است؟

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از DRK Berlin Steglitz-Zehlendorf

با این افغانی بازی نکن!

سال‌ها قبل یک روز وقتی که غرق بازی‌های کودکانه‌ بودم و با...
Read More